top of page
Podpisanie umowy

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Prawnicy Kancelarii posiadają kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie z zakresu prawa zamówień publicznych. Doradzamy zamawiającym i wykonawcom w zakresie przygotowania i przeprowadzenia procedur PZP. Sprawdzamy i doradzamy wykonawcom przy sporządzaniu i składaniu ofert. Kompleksowo prowadzimy też całe procedury udzielania zamówień publicznych przez zamawiających. Reprezentujemy z sukcesami naszych klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą jak i sądami okręgowymi w zakresie wnoszonych środków ochrony prawnej.

W ramach doradztwa w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych oferujemy:

  1. sporządzanie projektów regulaminów i wdrażanie procedur z zakresu udzielania zamówień publicznych przez zamawiających;

  2. opracowywanie dokumentacji i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych;

  3. weryfikacja i doradztwo przy sporządzaniu ofert przez wykonawców w zamówieniach publicznych;

  4. wnoszenie w imieniu wykonawców środków ochrony prawnej;

  5. reprezentacja zamawiających i wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Urzędzie Zamówień Publicznych oraz przed sądami powszechnymi.

bottom of page