top of page

DORADZTWO PRZY INWESTYCJACH

Wspieranie podmiotów pragnących prowadzić działalność biznesową w Polsce w realizacji ich zamierzeń inwestycyjnych stanowi istotny zakres usług naszej Kancelarii. Prawnicy Kancelarii od wielu lat wspierają inwestorów, począwszy od etapu przedstawienia koncepcji biznesowej, poprzez jej wdrożenie i realizację zamierzeń, zapewniając bezpieczeństwo prawne podejmowanych kroków biznesowych.  Do zakresu naszej specjalizacji na tym polu należy przede wszystkim:

  1. przygotowywanie analizy i raportu due diligence poprzedzających planowane zamierzenia inwestycyjne oraz wskazanie formalno- prawnych ryzyk planowanej inwestycji oraz dobranie optymalnego modelu biznesowego lub formy prowadzenia działalności gospodarczej;

  2. powoływanie spółek celowych oraz nabywanie udziałów akcji lub innych praw w spółkach;

  3. nabywanie praw do nieruchomości, obsługa inwestycji budowlanych oraz komercjalizacja nieruchomości;

  4. nabywanie lub zbywanie przedsiębiorstw, ich zorganizowanych części lub poszczególnych składników majątku przedsiębiorstw,

  5. sporządzanie i negocjowanie umów inwestycyjnych i umów konsorcyjnych;

  6. obsługa prawna w zakresie finansowania transakcji, w tym negocjowanie dokumentów finansowych i umów z instytucjami udzielającymi pożyczek i kredytów.

bottom of page