top of page

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Prawnicy Kancelarii posiadają wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej instytucji kultury takich jak muzea, galerie, teatry, a także producentów utworów audiowizualnych jak i indywidualnych twórców i artystów. Doradzamy na każdym etapie realizowanych zamierzeń kulturalnych, wspomagamy naszych klientów w skomplikowanych i wymagających fachowej wiedzy przedsięwzięciach przy zachowaniu szczególnej dbałości o ochronę własności intelektualnej. Doradzamy zarówno podmiotom publicznym jak i prywatnym. Skutecznie prowadzimy też ochronę własności przemysłowej poprzez zgłoszenia rejestracji znaków towarowych i wzorów przemysłowych, wynalazków.

 

W ramach pomocy prawnej możemy wyróżnić:

  1. doradztwo przy realizacji przedsięwzięć kulturalnych (filmy, wystawy, spektakle, performanse, i in.) z uwzględnieniem zabezpieczenia pozyskania niezbędnych praw;

  2. negocjacje i konstruowanie umów produkcyjnych i koprodukcyjnych;

  3. negocjacje i konstruowanie umów o finansowanie przedsięwzięć kulturalnych;

  4. konstruowanie i doradztwo przy zawieraniu umów z artystami;

  5. doradztwo z zakresu bieżącej działalności instytucji kultury, w tym podlegającym reżimom ustawy o finansach publicznych i prawie zamówień publicznych;

  6. zgłoszenia rejestracji znaków towarowych i wzorów przemysłowych.

bottom of page