top of page

PRAWO PRACY

W ramach obsługi prawnej naszych klientów z powodzeniem zajmujemy się regulacjami prawa pracy. Doradzamy i wdrażamy rozwiązania prawne umożliwiające pracodawcom efektywne zarządzanie czasem i personelem. Prawnicy Kancelarii posiadają szerokie i wieloletnie doświadczenie w regulacjach prawa pracy w przedsiębiorstwach jak i instytucjach publicznych, gdzie dialog pracodawcy z pracownikami jest jednym z najistotniejszych elementów sprawnego działania zakładu pracy.

 

W ramach tego obszaru zapewniamy:

  1. opracowywanie, opiniowanie, negocjowanie i wdrażanie regulaminów z zakresu prawa pracy;

  2. wspieranie pracodawców we współpracy z organizacjami związkowymi oraz radami pracowników;

  3. opiniowanie, opracowywanie i wdrażanie procedur w zakresie optymalizacji zatrudnienia;

  4. prowadzenie czynnych i biernych procesów sądowych przed powszechnymi sądami pracy i sądami polubownymi;

bottom of page