top of page
Rozmowa z Sędzią

SPORY SĄDOWE, MEDIACJE, ARBITRAŻ

Zakładając, że spór sądowy to ostateczność, której nie zawsze można uniknąć profesjonalnie reprezentujemy klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, jak również przed Sądem Najwyższym oraz sądami arbitrażowymi. Opracowujemy w porozumieniu z klientem strategię procesową dobierając rozwiązania pozwalające na uzyskanie najbardziej satysfakcjonujących wyników. Negocjujemy również i przygotowujemy propozycje ugodowe na życzenie klienta.

Z sukcesami reprezentujemy naszych klientów również w postępowaniach mediacyjnych zakończonych wielokrotnie zawarciem ugody.

W ramach reprezentacji i ochrony interesów klientów:

  1. prowadzimy czynne i bierne procesy sądowe oraz arbitrażowe

  2. opracowujemy strategie i scenariusze procesowe

  3. negocjujemy i zawieramy ugody sądowe i pozasądowe.

bottom of page