top of page

Michał Magdziak

Prawnik, ekspert ds. zamówień publicznych

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2004 r. zajmujący się doradztwem w zakresie prawa zamówień publicznych, w szczególności: sporządzaniem projektów opinii prawnych, oceną dokumentacji przetargowej pod względem formalno - prawnym, nadzorowaniem merytorycznym prowadzonych postępowań, udziałem w negocjacjach (zarówno po stronie zamawiającego jak i wykonawcy), zastępstwem procesowym w postępowaniach toczących się przed Zespołami Arbitrów/Krajową Izbą Odwoławczą przy Urzędzie Zamówień Publicznych, prowadzący szkolenia z zakresu ustawy Prawo Zamówień Publicznych zarówno dla wykonawców jak i zamawiających.   

przestrzeń robocza
bottom of page