top of page

Małgorzata Hipsz

Radca prawny, Partner

Od 2007r. jest Członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz British Centre for English and European Legal Studies – Cambridge University.

 

Doświadczenie zdobywała w korporacji Baker& McKenzie, jak również w butikowych kancelariach prawnych w Polsce i za granicą. Od 2011 roku prowadzi praktykę zawodową w ramach własnej kancelarii, świadczącej obsługę prawną podmiotów gospodarczych, w tym z udziałem kapitału zagranicznego. Od lat wspiera prawnie właścicieli, zarządy spółek i managerów w sprawach związanych z bieżącym prowadzeniem biznesu, jego planowaniem, organizacją i zabezpieczeniem. Jest specjalistką z zakresu obsługi korporacyjnej podmiotów, a także sporządzania i  negocjowania kontraktów. Jednocześnie pełni funkcję „Head of Legal Department” w działającej w skali globalnej, międzynarodowej grupie kapitałowej MATEX LAB.

 

W swojej karierze prowadziła i nadzorowała wiele projektów inwestycyjnych, w tym związanych z nabywaniem przedsiębiorstw, ich składników majątkowych lub udziałów czy akcji, a także komercjalizacją technologii lub finansowaniem produkcji filmowych.

Wspiera i reprezentuje inwestorów zagranicznych debiutujących na polskim rynku oraz przedsiębiorców polskich w budowaniu sieci dystrybucji zagranicznej i negocjowaniu umów transgranicznych. Jej wieloletnia współpraca z klientami działającymi, jako wytwórcy lub dystrybutorzy produktów, w tym wyrobów medycznych i suplementów diety, zaowocowała praktyczną znajomością problematyki prawnej związanej ze sprzedażą i dystrybucją międzynarodową, ochroną praw własności intelektualnej oraz marketingiem i reklamą produktów. Doświadczenie w obsłudze branży beauty & fitness oraz medycyny estetycznej dało jej umiejętność sprawnego i praktycznego rozwiązywania problemów prawnych klientów w niej działających.

Część życia zawodowego poświęciła również problematyce prawnej nieruchomości, nie tylko w związku z analizami ich stanu prawnego, prowadzonymi na zlecenie inwestorów oraz reprezentowaniem ich w procesie nabycia lub przejęcia nieruchomości, ale również w związku z obsługą prawną firm zajmujących się najmem powierzchni komercyjnych lub zarządzaniem nieruchomościami, a także wspólnot mieszkaniowych.

 

języki: polski, angielski     

bottom of page