Asystent prawny

Studentka czwartego roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego  w Warszawie.

W pracy zawodowej zajmuje się m.in. procesem cywilnym, postępowaniem windykacyjnym, rejestrowym oraz wieczystoksięgowym. Interesuje się prawem międzynarodowym prywatnym oraz prawem instytucjonalnym i materialnym Unii Europejskiej.

Weronika Pietrzak

a.jpg