top of page

Katarzyna Dziewulska

Prawnik, Approved Compliance Expert

Absolwentka prawa i doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego w Opolu. Absolwentka kursu Etics, Compliance & Integrity Professional w Instytucie Compliance.

W pracy zawodowej specjalizuje się w zapewnianiu zgodności wewnętrznej oraz zewnętrznej (compliance), tworzeniu ładu korporacyjnego (governance), badaniu zgodności z RODO, a także we wdrażaniu procedur, w tym antykorupcyjnych, AML i Whistleblowingowych. Ponadto specjalizuje się tworzeniu procedur weryfikacji kontrahentów (KYC) i przeprowadzaniu białego wywiadu pod kątem prawnym, w tym również pod kątem nałożonych sankcji.

W swojej karierze pracowała jako asystent na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego w Opolu, współpracowała z kancelariami prawnymi i podmiotami gospodarczymi z branży produkcyjnej, budowlanej, w których zajmowała się doradztwem prawnym i biznesowym, tworzeniem i negocjowaniem międzynarodowych kontraktów oraz zapewnianiem zgodności poprzez tworzenie i wdrażanie procedur, nadzorowanie ich oraz szkolenie personelu. Aktualnie pełni również funkcję Samodzielnego Specjalisty ds. Zapewnienia Zgodności Rejestru w Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowym Instytucie Badawczym oraz funkcję eksperta w the High Level Group on Internet Governance przy Komisji Europejskiej oraz w ICANN Governmental Advisory Committee (GAC).

Interesuje się zapewnieniem zgodności, prawem gospodarczym, korporacyjnym, prawem IT i prawem Unii Europejskiej.

Języki: polski, angielski

Papier i długopis
bottom of page